PRZETARGI

ZAPYTANIA OFERTOWE

OGŁOSZENIA

KONTAKTY

OFERTA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

ZADANIA

RYS HISTORYCZNY

Wydarzenia

Na zdjęciu widać członków Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. W tle, za mównicą stoi Inspektor COBORU.

29 stycznia 2024 r.

W Krzyżewie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu PDO

Czytaj dalej
Zdjęcie przedstawia osoby siedzące za stołem.

19 czerwca 2023 r.

19 czerwca w SDOO w Krzyżewie odbyło się letnie posiedzenie Podlaskiego Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Czytaj dalej
Na zdjęciu widać pięcioro specjalistów SDOO w Krzyżewie. Cztery kobiety i jeden mężczyzna, którzy stoją pod zielonym namiotem. Przed nimi znajduje się stół z wyłożonymi ulotkami i folderami tematycznymi.

15 czerwca 2023 r.

„Dobór właściwych odmian roślin i zastosowanie odpowiednich maszyn gwarancją adaptacji rolnictwa do zmian klimatycznych” to temat przewodni dzisiejszych Warsztatów Polowych.

Czytaj dalej
Na zdjęciu widać dwa worki z nasionami zbóż oparte o stoły. Na stołach znajdują się materiały (publikacje i ulotki) Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie.
Za stołem stoją: Dyrektor Stacji, Kierownicy i Specjaliści. Wokół ludzi widać banery reklamowe.

26 marca 2023 r.

W dniu 26 marca 2023r. Centrum Wystawienniczo-Targowym w Sokołach odbyła się konferencja dotycząca ROLNICTWA PRECYZYJNEGO W KONTEKŚCIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ.

Czytaj dalej
Więcej wydarzeń

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie przy współpracy Partnerów KSOW w latach 2019-2021 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zrealizował cykl spotów reklamowych promujących m. in. działalność SDOO w Krzyżewie, Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe, inicjatywę białkową oraz rolnictwo ekologiczne.

Na pierwszym tle stoją aktorzy grający komendanta i księdza. W oddali widać łan żyta.

Ważne odnośniki