RYS HISTORYCZNY          Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie powstała jesienią 1952 roku przy istniejącym PGR, który zobowiązany był do udostępniania pól pod doświadczenia i zapewnienie niezbędnej ilości siły roboczej i pociągowej przejmując w zamian nieodpłatnie plony zbierane na polach doświadczalnych.

          W 1958 roku doszło do wydzielenia pola doświadczalnego o powierzchni około 21 ha, a na bazie zlikwidowanego PGR utworzono Zakład Nasienno Szkółkarski podlegający Zespołowi Bronisze k. Warszawy. 5 lipca 1967 roku Zakład Nasienno-Szkółkarski zostaje przejęty dla potrzeb utworzonej Wojewódzkiej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Białymstoku z siedzibą w Krzyżewie, która od 1991 roku po kolejnej reorganizacji funkcjonuje pod nazwą Stacja Doświadczalna Oceny Odmian.

          Aktualnie SDOO Krzyżewo posiada 209 ha. Są to gleby brunatne właściwe i bielicowe wytworzone z gliny lekkiej należące do klas bonitacyjnych III do VI z przewagą IV a. Doświadczenia lokalizowane są na glebach kl. III i IV. Pola w większości zmeliorowane o miąższości warstwy próchniczej do 30 cm. Klimat charakterystyczny dla Polski północno-wschodniej, gdzie warunki do produkcji rolniczej są mniej korzystne niż w innych rejonach kraju.