STRUKTURA ORGANIZACYJNA


  • Dyrektor SDOO w Krzyżewie
  • Dział finansowo-księgowy
  • Dział badawczo-doświadczalny w Krzyżewie
  • Dział gospodarczy w Krzyżewie
  • ZDOO w Łyskach
  • ZDOO w Marianowie