SKŁAD PODLASKIEGO ZESPOŁU POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO


(kadencja 2019-2023)
Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 mgr Arkadiusz Kalinowski - przewodniczący WZ PDO Stacja Doświadczalna Oceny odmian w Krzyżewie Dyrektor SDOO
2 Prof. dr hab. Bożena Łozowicka - zastępca przewodniczącego WZ PDO Terenowa Stacja Doświadczalna IOR –PIB w Białymstoku Kierownik
3 mgr inż. Wojciech Mojkowsk -  zastępca przewodniczącego WZ PDO Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Dyrektor
4 mgr inż. Andrzej Pleszuk - zastępca przewodniczącego WZ PDO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Dyrektor Departamentu
5 mgr inż. Andrzej Babul Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku Dyrektor
6 Prof. dr hab. Andrzej Borusiewicz Międzynarodowa Akademia Nauk Sotosowanych w Łomży Prorektor
7 Robert Chmielewski Podlaska Izba Rolnicza Delegat
8 mgr inż. Jacek Choromańsk Bayer CropScience Polska Doradca techniczno-handlowy
9 mgr inż. Michał Dybowski Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Inspektor COBORU
10 mgr inż. Magdalena Gołębiewska Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie Kierownik Działu badawczo –doświadczalnego
11 mgr Tomasz Grygoruk KWS Lochow Polska Sp. z o.o. Doradca agrotechniczn
12 mgr Grzegorz Gutowsk IGP Polska SP. z o.o. sp. k. Doradca terenowy
13 mgr inż. Krzysztof Humaj Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Przedstawiciel regionalny
14 mgr inż. Rafał Marcinkowski Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Hodowca
15 inż. Marcin Mierzejewsk Seaaten Union Polska Sp. z o.o. Doradca regionalny
16 dr inż. Mirosław Pietrusewicz Grupa Polskie Składy Nawozowe Sp. z o.o. Prezes
17 Andrzej Remisiewicz Handel Rolno - Spożywczy Przemysłowy i Budowlany "Trans-Rol" J. Andrzej Remisiewicz Właściciel
18 mgr inż. Małgorzata Ryzińska Hodowla Roślin Smolice Przedstawiciel regionalny
19 mgr Piotr Urbańczyk DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni Hodowca
20 mgr inż. Mariusz Zarzycki Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne w Stradunach Dyrektor Gospodarstwa
21 mgr inż. Łukasz Żochowski Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Marianowie Kierownik ZDOO