OGŁOSZENIA


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie przy współpracy Partnerów KSOW: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Grupa Agrocentrum sp. z o.o oraz Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie zrealizował operację w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020–2021 pt. „Rośliny bobowate jako cenne źródło białka i pożytek pszczeli”.
Celem naszego projektu jest przekazanie wiedzy o gatunkach i odmianach roślin bobowatych, które są cennym źródłem białka, zarówno w chowie zwierząt, jak i żywieniu człowieka, a także stanowią doskonałą pożywkę pszczelą. Działają również strukturotwórczo na glebę, są najtańszą fabryką azotu i mogą być „łamaczem” płodozmianu zbożowego województwa podlaskiego.


„Nowoczesne technologie stosowane w rolnictwie”


Znamy już wyniki plonowania odmian roślin w PDO oraz doświadczenia z zastosowaniem pożytecznych mikroorganizmów

Zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województw podlaskiego w 2021 roku zostały przeprowadzone doświadczenia dla 6 gatunków zbóż w łącznej liczbie odmian 111 pod kątem plonowania badanych odmian roślin. Wyniki plonowania tych odmian zmieszczone są w załącznikach.

Oprócz tego dodatkowo przeprowadzono doświadczenie z zaaplikowaniem preparatów zawierających pożyteczne mikroorganizmy. Celem tego doświadczenia było zbadanie wpływu stosowania tego typu środków na plonowanie roślin oraz poprawę właściwości mikrobiologicznych i fizykochemicznych gleby. Wyniki badania zostały zamieszczone w załącznikach.

Doświadczenia zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Podlaskiego

Wpływ pozytecznych mikroorganizmów na plonowanie

Wyniki plonowania roślin

Wnioski z badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych glebyOgłoszenie o przetargu na zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego w SDOO Krzyżewo

Zestawienie zbędnych środków majątku ruchomego SDOO Krzyżewo