Warsztaty Polowe


,,Dobór właściwych odmian roślin i zastosowanie odpowiednich maszyn gwarancją adaptacji rolnictwa do zmian klimatycznych'' to temat przewodni dzisiejszych Warsztatów Polowych, które odbyły się w SDOO w Krzyżewie.

Po rozpoczęciu i przywitaniu przez dyrektora Arkadiusza Kalinowskiego wszystkich przybyłych, uczestnicy dzisiejszego wydarzenia wysłuchali ciekawego wykładu o zaletach stosowania nawożenia mikroelementami. Następnie zapoznali się z kolekcją odmian roślin zbożowych i bobowatych zalecanych do uprawy w warunkach województwa podlaskiego. Wszyscy mogli zobaczyć pokaz pracy nowoczesnych maszyn zawierających elementy służące ochronie środowiska.

Pod koniec imprezy został rozstrzygnięty konkurs ,,Jak przeciwdziałać zmianom klimatu''

Na zdjęciu widać pięcioro specjalistów SDOO w Krzyżewie. Cztery kobiety i jeden mężczyzna, którzy stoją pod zielonym namiotem. Przed nimi znajduje się stół z wyłożonymi ulotkami i folderami tematycznymi.
Na zdjęciu widać pięcioro ludzi . Przy mównicy stoi dyrektor SDOO w Krzyżewie, który wita wszystkich przybyłych na Warsztaty Polowe.
Zdjęcie przedstawia grupę ludzi oglądających poletka doświadczalne.