Samorząd województwa wspiera badania roślin w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.


Samorząd województwa podlaskiego przeznaczył kwotę 40 tys. zł na badania gatunków roślin w celu tworzenia Listy Odmian Zalecanych na teren woj. podlaskiego. W bieżącym roku w ramach umowy Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie wykona między innymi doświadczenia dotyczące zastosowania pożytecznych mikroorganizmów w uprawie roślin. Wpisują się one w założenia dokumentu Europejski Zielony Ład, w którym zaplanowano do 2030 r. zwiększenie rolnictwa ekologicznego do 25% wszystkich upraw, zmniejszenie ilości używanych pestycydów chemicznych, antybiotyków i nawozów sztucznych, które zanieczyszczają środowisko i zwiększają ryzyko pojawienia się antybiotykoodpornych patogenów. Umowę w tej sprawie podpisali w środę (05.05) Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz Bronisław Puczel Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Krzyżewie.

Wicemarszałek Stanisław Derehajło podkreślił, że badania nad odmianami roślin trzeba rozwijać, bez tego nie ma dobrego rolnictwa. Warunki klimatyczne cały czas się zmieniają i powodują potrzebę badania mrozoodporności, plonowania, potrzeb nawożenia. To są pieniądze wydane w przyszłość. Z kolei Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie, Bronisław Puczel, ocenił, że
– jeśli chodzi o zimotrwałość – nie ma obecnie ograniczeń do sprowadzania odmian z cieplejszych krajów Unii: Francji, Hiszpanii czy Włoch. A mając na uwadze, że w Polsce panują inne warunki klimatyczne, w tym różna długość dnia czy okresu wegetacyjnego, inna suma opadów i temperatur, prowadzenie badań nad różnymi odmianami jest niezwykle ważna. Badania niosą za sobą konkretne informacje dla praktyki rolniczej, dają podstawowe informacje o wartości gospodarczej odmian. Wielkość i jakość zbiorów to nie tylko sprawa rolnika, ale i całego kraju. Dzięki nadwyżce produkcji żywności możliwy jest jej eksport