Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin


W obchody Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin zorganizowanego w ramach Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin, również czynnie zaangażowała się Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie.

Zaangażowanie swoje rozpoczęliśmy już od połowy września 2019 roku, gdzie wspólnie z pracownikami WIORiN-u i IOR-PIB spotykaliśmy się, aby ustalić kalendarium wydarzeń na rok 2020. Było dużo merytorycznych rozmów i przedsięwzięć, za co serdecznie dziękujemy. Podczas uroczystej inauguracji Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku wykład "Czy nasiona są ważne?" wygłosił Dyrektor SDOO dr inż. Bronisław Puczel. W trakcie uroczystości Samorząd Województwa Podlaskiego zorganizował konkurs kulinarny "Regionalne Specjały Roślinne", w którym uczestnikami konkursu były Koła Gospodyń Wiejskich reprezentujące 14 powiatów. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego mając na uwadze dotychczasową współpracę oraz propagowanie walorów podlaskiej wsi serdecznie zaprosił Panią dr inż. Jolantę Puczel kierownika Działu Badawczo- Doświadczalnego w SDOO w Krzyżewie do komisji konkursowej, w której to Pani kierownik przewodniczyła.

Pracownicy działu doświadczalnego SDOO w Krzyżewie i ZDOO w Marianowie przygotowali stoisko, na którym można było nabyć materiały informacyjne oraz aktualne wyniki badań doświadczeń PDO. Zebrani goście mogli również wysłuchać i obejrzeć program muzyczno-taneczny przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, przy współpracy z zespołem Harmonica.