Posiedzenie Podlaskiego Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 11 lutego 2020 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie odbyło się posiedzenie Podlaskiego Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Głównym punktem posiedzenia była aktualizacja List Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa podlaskiego (LOZ) na rok 2020 dla zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego, roślin bobowatych grubonasiennych i soi oraz kukurydzy użytkowanej na kiszonkę i ziarno. Przedstawione zostały także charakterystyki nowych odmian zarejestrowanych w 2020 roku.

Następnym ważnym punktem obrad było ustalenie planu badań, liczby i lokalizacji doświadczeń w 2020 roku w województwie oraz ustalenie doboru odmian dla zbóż jarych, poprzedzone omówieniem wyników doświadczeń dla rejonu II i województwa podlaskiego.