Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w Krzyżewie


Krzyżewo 26
18-218 Sokoły
pow. Wysokie Mazowieckie
woj. podlaskie

tel.:    86 211 15 85, 86 211 15 80
email: sdoo@krzyzewo.coboru.gov.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie przy współpracy Partnerów KSOW: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Grupa Agrocentrum sp. z o.o oraz Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie zrealizował operację w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020–2021 pt. „.Rośliny bobowate jako cenne źródło białka i pożytek pszczeli”.

Celem naszego projektu jest przekazanie wiedzy o gatunkach i odmianach roślin bobowatych, które są cennym źródłem białka, zarówno w chowie zwierząt, jak i żywieniu człowieka, a także stanowią doskonałą pożywkę pszczelą. Działają również strukturotwórczo na glebę, są najtańszą fabryką azotu i mogą być „łamaczem” płodozmianu zbożowego województwa podlaskiego.

 
 
WYDARZENIA
   
09.09.2021 Zaproszenie na Dzień kukurydzy i soi
07.09.2021 Realizacja projektu pn. „Pszczoła bliżej nas”
17-18.06.2021 Zaproszenie na cykliczne Warsztaty Polowe pt. „WDRAŻANIE POSTĘPU BIOLOGICZNEGO I TECHNOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ”
05.05.2021 Samorząd województwa wspiera badania roślin w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.
29.01.2021 Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego województwa podlaskiego
04.01.2021 Wizyta Wicemarszałka woj. podlaskiego, wiceprezes WFOŚiGW oraz
prorektora WSA w Łomży
20.02.2020 Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin
11.02.2020 Posiedzenie Podlaskiego Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
18.12.2019 Szkolenie w zakresie doboru odmian i agrotechniki uprawy roślin bobowatych grubonasiennych w ramach „Inicjatywy białkowej COBORU”
03.09.2019 Dzień Kukurydzy i Soi
16-17.07.2019 Wizyta Białoruskiej Państwowej Inspekcji ds. Badań i Ochrony Odmian Roślin
18.06.2019 Powołanie Podlaskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
12.06.2019 DNI POLA w ZDOO w Marianowie
11.06.2019 DNI POLA SDOO w Krzyżewie
26.02.2019 VII edycja cyklu konferencji regionalnych „Farmera”
23.05 - 07.06.2019 Cykl innowacyjnych warsztatów praktycznych dla uczniów i kadr szkół rolniczych w zakresie doboru odmian
06.06.2019 Wizyta studentów z Texas A&M w SDOO w Krzyżewie
05.02.2019 Posiedzenie Podlaskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
15.12.2018 Szkolenie w zakresie doboru odmian i agrotechniki uprawy roślin bobowatych grubonasiennych w ramach „Inicjatywy białkowej COBORU”
06.09.2018 Dzień Kukurydzy i Soi
21-22.04.2018 Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie
28.02.2018 Wyróżniony Inżynier 2017
06.02.2018 Uroczyste podpisanie umowy na prowadzenie doświadczeń PDO w województwie podlaskim
29-31.01.2018 Regionalna Konferencja Metodyczna Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
26.01.2018 Wojewódzkie posiedzenie Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
18.01.2018 Szkolenie dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
16.11.2017 Uprawa roślin bobowatych grubonasiennych w woj. podlaskim jako alternatywa dla importowanej śruty sojowej
07.09.2017 Dni Kukurydzy oraz I Dni Soi
19.07.2017 Kontrola Systemowa Letnia
18.07.2017 Pilotażowe spotaknie z rolnikami
06.07.2017 Spotaknie w sprawie rolnictwa elokogicznego
04.07.2017 Wojewódzkie Posiedzenie Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
20.06.2017 Finał AgroLigi 2016
13-14.06.2017 Dni Pola w Marianowie i Krzyżewie
14.06.2017 Zaproszenie na Dni Pola
26.05.2017 Wizyta gości z Chin
23-25.05.2017 Rolnictwo przyjazne środowisku
17.05.2017 Poświęcenie pól
13.02.2017 Konferencja na temat uprawy rzepaku
30.01.2017 Spotkanie dla partnerów KSOW
27.01.2017 Konferencja "Integrowana ochrona zbóż"
26.01.2017 Posiedzenie Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
06.12.2016 Agroprzedsiębiorca RP 2016
10-11.09.2016 Dożynki Prezydenckie- Spała
09.09.2016 Dni kukurydzy
28.08.2016 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie uczestniczyła w Wojewódzkich Dożynkach w Szumowie
19.07.2016 Letnia kontrola systemowa doświadczeń
25-26.06.2016 Regionalna Wystawa Zwierzat Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym
22.06.2016 Letnie Wojewódzkie Posiedzenie Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
14.06.2016 Uroczysta Gala Agroligi z udziałem Prezydenta RP
11.06.2016 Zajęcia terenowe studentów I semestru studiów magisterskich z przedmiotu Metody badań rolniczych
09.06.2016 Dni Pola w Krzyżewie
08.06.2016 Dni Pola w Marianowie
29.01.2016 Posiedzenie podlaskiego zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego