OGŁOSZENIA
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Partner KSOW: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie realizuje operację pn.: „Rozpowszechnianie informacji o zasadach rolnictwa zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem właściwego doboru odmian roślin uprawnych i innowacyjnych technik w rolnictwie”.

Celem operacji jest podniesienie świadomości zakładanej grupy docelowej w zakresie właściwej uprawy gleby, dbałości o jej strukturę, potrzebie sporządzania planów nawozowych, właściwego doboru odmian roślin i korzystania z kwalifikowalnego materiału siewnego a także zachęcenie do stosowania w rolnictwie maszyn służących ochronie środowiska.

Efektem realizacji będzie zmiana dotychczasowego sposobu gospodarowania. Uczestnicy zaczną zwracać uwagę na właściwą uprawę gleby tak by nie niszczyć jej struktury, dbać o poziom próchnicy, o poziom ph, stosować optymalne nawożenie zgodnie z planem nawożenia, umieć szukać i wybierać odmiany polecane do uprawy, właściwie stosować środki ochrony roślin, dbać o odpowiednie postępowanie z odpadami rolniczymi.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.


Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie przy współpracy Partnerów KSOW: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Grupa Agrocentrum sp. z o.o oraz Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie zrealizował operację w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020–2021 pt. „Rośliny bobowate jako cenne źródło białka i pożytek pszczeli”.
Celem naszego projektu jest przekazanie wiedzy o gatunkach i odmianach roślin bobowatych, które są cennym źródłem białka, zarówno w chowie zwierząt, jak i żywieniu człowieka, a także stanowią doskonałą pożywkę pszczelą. Działają również strukturotwórczo na glebę, są najtańszą fabryką azotu i mogą być „łamaczem” płodozmianu zbożowego województwa podlaskiego.


„Nowoczesne technologie stosowane w rolnictwie”


Znamy już wyniki plonowania odmian roślin w PDO

Zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa podlaskiego w 2022 roku zostały przeprowadzone doświadczenia dla 6 gatunków zbóż, w łącznej liczbie odmian 114 pod kątem plonowania badanych odmian roślin. Wyniki plonowania tych odmian zmieszczone są w załączniku.

Zadanie zrealizowane w 2022 roku przy udziale środków pochodzących z budżetu Województwa Podlaskiego

Wyniki plonowania roślin 2022

Znamy już wyniki plonowania odmian roślin w PDO oraz doświadczenia z zastosowaniem pożytecznych mikroorganizmów

Zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województw podlaskiego w 2021 roku zostały przeprowadzone doświadczenia dla 6 gatunków zbóż w łącznej liczbie odmian 111 pod kątem plonowania badanych odmian roślin. Wyniki plonowania tych odmian zmieszczone są w załącznikach.

Oprócz tego dodatkowo przeprowadzono doświadczenie z zaaplikowaniem preparatów zawierających pożyteczne mikroorganizmy. Celem tego doświadczenia było zbadanie wpływu stosowania tego typu środków na plonowanie roślin oraz poprawę właściwości mikrobiologicznych i fizykochemicznych gleby. Wyniki badania zostały zamieszczone w załącznikach.

Doświadczenia zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Podlaskiego

Wpływ pozytecznych mikroorganizmów na plonowanie

Wyniki plonowania roślin

Wnioski z badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych gleby