ZDOO ŁYSKI


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Łyskach Łyski, ul. Warszawska 80
16-070 Choroszcz
powiat Białystok
województwo podlaskie

tel. 85 719 13 40
email zdoo.lyski@krzyzewo.coboru.gov.pl

Położenie geograficzne:

φ = 53o09´, λ = 23o02´, H = 130 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

  • Powierzchnia ogółem 31,0 ha, w tym płodozmian doświadczalny 11,3 ha.
  • Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry, żytni słaby
  • Klasy bonitacji gleb: IIIb - VI
  • Średnia temperatura roczna: 7,6oC
  • Roczna suma opadów: 601 mm