Zimowe posiedzenie Podlaskiego Zespołu ds Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


18 stycznia 2023 r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie odbyło się zimowe posiedzenie Podlaskiego Zespołu ds Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. bieżącym.

Podczas posiedzenia zaktualizowano Listę Odmian Zalecanych dla województwa podlaskiego dla 17 grup roślin rolniczych. Ustalono również dobór odmian i lokalizacje doświadczeń ze zbożami jarymi na rok 2023.

Ponadto Inspektor COBORU Michał Dybowski dokonał krótkiej charakterystyki odmian zbóż nowo zarejestrowanych.

Na zdjęciu widać grupę 18 osób stojących na tle białego ekranu. Ekran umieszczony jest na zielonej ścianie. W pierwszym rzędzie stoją trzy kobiety i siedmiu mężczyzn. W drugim rzędzie stoi ośmiu mężczyzn.