Cykl spotów reklamowychEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie przy współpracy Partnerów KSOW w latach 2019-2021 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zrealizował cykl spotów reklamowych promujących m. in. działalność SDOO w Krzyżewie, Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe, inicjatywę białkową oraz rolnictwo ekologiczne.Oto powstałe filmy promocyjne:   Same swoje     Dochodzenie    Jesteś tym co jesz


Na pierwszym tle stoją aktorzy grający komendanta i księdza. W oddali widać łan żyta.