Warsztaty Polowe


Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się Warsztaty Polowe zorganizowane przez COBORU Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie.

Niedziela 19 czerwca 2022 roku przywitała uczestników imprezy letnią, słoneczną pogodą. Do SDOO licznie przybyli rolnicy, studenci uczelni wyższych oraz uczniowie szkół średnich o kierunkach rolniczych, a także przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych oraz firmy prywatne związane z sektorem rolno-spożywczym. Do Krzyżewa przyjechali również pracownicy SDOO w Ciciborze Dużym z województwa lubelskiego.

Podczas warsztatów zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać wykładu poświęconego tematyce zrównoważonej agrotechniki upraw będącej gwarancją rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście strategii Europejski Zielony Ład oraz poznali możliwości finansowania inwestycji i działań służących ochronie środowiska i klimatu w ramach Planu Strategicznego na lata 2023- 2027.

Nieodłącznym elementem warsztatów było zwiedzanie poletek doświadczalnych z kolekcją odmian zbożowych jarych i ozimych oraz roślin bobowatych grubonasiennych. Rolnicy z zaciekawieniem obejrzeli również pokaz prac maszyn rolniczych, które podczas wykonywanych zabiegów zwiększają ochronę środowiska.

Jednym z atrakcyjnych elementów imprezy był konkurs pod nazwą „Czy znasz zasady zrównoważonego gospodarowania?” Wśród uczestników, którzy udzielili poprawnych odpowiedzi na pytania, wylosowano atrakcyjne nagrody.

Warsztaty polowe były dla uczestników okazją do dzielenia się doświadczeniami związanymi z produkcją roślinną, dały możliwość otwartej dyskusji i poszerzania swojej wiedzy.

Dyrektor SDOO w Krzyżewie Arkadiusz Kalinowski Dziękuje wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo.

Warsztaty Polowe zostały zorganizowane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie przy współpracy Partnera KSOW Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2022-2023.


 W tle zdjęcia widać wysokie drzewa. Pod drzewami są stoiska wystawiennicze instytucji rolniczych ((KRUS, ARiMR) i firm związanych z branżą rolniczą. Na pierwszym planie, w kilku rzędach, na krzesłach siedzą uczestnicy warsztatów. Za siedzącymi stoi grupa osób.