Warsztaty pn. „Dzień Młodego Pszczelarza
w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie”


 logotypy uni europejskiej, województwa podlaskiego, zespołu szkół rolniczych w krzyżewie, krajowej sieci obszarów wiejskich i programu rozwoju obszarów wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


Partner KSOW: Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie realizuje operację pn.: „Dzień Młodego Pszczelarza w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie ”.


W trakcie warsztatów zostanie przekazana wiedza z zakresu pszczelarstwa, która skierowana jest do uczniów szkół rolniczych, rolników, pszczelarzy oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Celem operacji jest propagowanie idei pszczelarstwa oraz wymiana i upowszechnienie wiedzy zakładanej grupy docelowej w zakresie prawidłowego gospodarowania środkami ochrony roślin, zakładania i prowadzenia pasiek oraz promocji produktów pszczelarskich.

Efektem realizacji będzie zmiana dotychczasowego sposobu postrzegania pszczelarstwa przez młodzież szkolną, jak również uświadomienie rolników z zakresu ochrony pszczelarstwa przed następstwami nieprawidłowego gospodarowania środkami ochrony roślin. Promowanie kulinarne produktów pszczelarskich tj. miód, pierzga, pyłek itp. poprzez przeszkolenie uczestników w ramach pokazów kulinarnych potraw regionalnych wyprodukowanych przy wykorzystaniu produktów pszczelich przeprowadzonych przez koła gospodyń wiejskich. Nauczenie posługiwania się sprzętem pszczelarskim oraz prowadzenia pasieki poprzez przeszkolenie uczestników w ramach warsztatów praktycznych z przeglądu rodziny pszczelej oraz miodobrania przeprowadzonych przez specjalistów pszczelarstwa. Zapoznanie wszystkich uczestników z rolą pszczół w rolnictwie w ramach wykładu „Rola pszczół w rolnictwie”.

Operacja będzie polegać na zorganizowaniu warsztatów edukacyjnych propagujących pszczelarstwo wśród uczestników na temat „Dzień Młodego Pszczelarza w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie”. W trakcie wydarzenia przeprowadzone zostaną wykłady edukacyjne, pokazy potraw regionalnych, warsztaty praktyczne oraz konkursy edukacyjne oraz praktyczne. Odbiorcą wydarzenia będą uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich, pszczelarze, rolnicy.

Warsztaty będą odbywały się 31.05.2022r. w godzinach 9.00 do 14.00 w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, Krzyżewo 32, 18-218 Sokoły.


Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.


 Zdjęcie przedstawiające pracę pszczelarza.