Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego województwa podlaskiego


31 stycznia br. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie miało charakter korespondencyjny, a w celu uaktualnienia Listy Odmian Zalecanych na rok 2022 zebrało się wyłącznie Prezydium WZ ds. PDO woj. podlaskiego. bieżącym.

Głównym punktem posiedzenia była aktualizacja List Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa podlaskiego (LOZ) na rok 2022 dla zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego, roślin bobowatych grubonasiennych i soi oraz kukurydzy użytkowanej na kiszonkę i ziarno. Kolejnym ważnym punktem obrad było ustalenie planu badań, liczby i lokalizacji doświadczeń w 2022 roku w województwie oraz ustalenie doboru odmian dla zbóż jarych.