Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego województwa podlaskiego


29 stycznia br. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie miało charakter korespondencyjny, a w celu ustalenia Listy Odmian Zalecanych na rok 2021 zebrało się wyłącznie Prezydium WZ ds. PDO woj. podlaskiego.

Głównym punktem posiedzenia była aktualizacja List Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa podlaskiego (LOZ) na rok 2021 dla zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego, roślin bobowatych grubonasiennych i soi oraz kukurydzy użytkowanej na kiszonkę i ziarno. Przedstawione zostały także charakterystyki nowych odmian zarejestrowanych w 2021 roku. Następnym ważnym punktem obrad było ustalenie planu badań, liczby i lokalizacji doświadczeń w 2021 roku w województwie oraz ustalenie doboru odmian dla zbóż jarych, poprzedzone omówieniem wyników doświadczeń dla województwa podlaskiego.