Wizyta Wicemarszałka woj. podlaskiego, wiceprezes WFOŚiGW oraz prorektora WSA w Łomży


W dniu 04.01.2021 w SDOO w Krzyżewie odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę w roku 2020 i omówienie wspólnych działań na rzecz podlaskiego rolnictwa w roku bieżącym.

W spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek Stanisław Derehajło, Prorektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży dr hab. Andrzej Borusiewicz prof. WSA, oraz wiceprezes WFOŚiGW w Białymstoku Pani Magdalena Tymińska. SDOO w Krzyżewie reprezentował dr inż. Bronisław Puczel - dyrektor stacji oraz kierownik działu badawczo- doświadczalnego dr inż. Jolanta Puczel.