SDOO KRZYŻEWO


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie Krzyżewo 26
18-218 Sokoły
powiat Wysokie Mazowieckie
województwo podlaskie

tel. 86 211 15 85
tel. 86 211 15 80
email sdoo@krzyzewo.coboru.gov.pl

dyrektor SDOO Krzyżewo :   mgr Arkadiusz Kalinowski

Położenie geograficzne:

φ = 53o01´, λ = 22o46´, H = 135 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

  • Powierzchnia ogółem 209,0 ha, w tym płodozmian doświadczalny 160,0 ha.
  • Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny
  • dobry, żytni bardzo dobry, żytni dobry, żytni słaby
  • Klasy bonitacji gleb: II - VI
  • Średnia temperatura roczna: 7,6oC
  • Roczna suma opadów: 554 mm