Dzień Kukurydzy i Soi w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie

Mimo deszczowej pogody, przy współpracy z Zespołem Szkół Rolniczych w Krzyżewie i firmą Państwa Grażyny i Andrzeja Remisiewicz Trans-Rol, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian dnia 3 września br. po raz kolejny zorganizowała Dni Kukurydzy i Soi.

Podczas warsztatów dyrektor SDOO w Krzyżewie dr inż. Bronisław Puczel omówił zalety i ograniczenia nowej rośliny uprawowej, jaką jest soja i zachęcił do zgłębiania wiedzy na jej temat. Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład dr inż. Romana Warzechy z IHAR Radzików, który przybliżył aktualne problemy w hodowli odmian i agrotechnice kukurydzy. Z kolei na temat znaczenia tych roślin w żywieniu zwierząt mówił dr inż. Dariusz Minakowski.

Po części merytorycznej uczestnicy spotkania udali się na pola doświadczalne w celu zwiedzania poletek demonstracyjnych z soją i kukurydzą. Zwiedzający mogli zobaczyć i porównać poszczególne odmiany, zauważyć różnice w dojrzałości, wysokości i odporności na patogeny. Przedstawiciele firm hodowlanych szczegółowo przybliżyli charakterystykę wybranych odmian tychże roślin. Ponadto firma Trans-Rol przy współpracy z Grupą Azoty przygotowała pokaz zastosowania Roztworu Saletrzano Mocznikowego (RSM).

Podczas trwających warsztatów polowych rolnicy mogli zbadać jakość swojej kiszonki z kukurydzy (struktura, sucha masa strawność). Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy liczne przybycie rolników, młodzieży ze szkół rolniczych z woj. podlaskiego oraz przedsiębiorców z branży rolno - spożywczej.

Wszystkim współorganizatorom i uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne warsztaty.