Powołanie Podlaskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 18 czerwca 2019 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej odbyło się pierwsze posiedzenie Podlaskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2019-2023), na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Podlaskiego – Pana Artura Kosickiego, Prezesa Podlaskiej Izby Rolniczej – Pana Grzegorza Leszczyńskiego oraz Dyrektora COBORU – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

Nowo wybranym członkom Podlaskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego nominacje wręczyli: Pan Stanisław Derehajło - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Pan Marcin Behnke – Zastępca Dyrektora COBORU, Pan Bronisław Puczel – Dyrektor SDOO w Krzyżewie oraz Pan Marek Siniło – wiceprezes Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej

W skład Podlaskiego Zespołu PDO weszło 26 osób. Przewodniczącym Zespołu ponownie wybrany został dr inż. Bronisław Puczel - dyrektor SDOO w Krzyżewie, a zastępcami: mgr inż. Wojciech Mojkowski – dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, mgr inż. Andrzej Pleszuk – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz prof. dr hab. Bożena Łozowicka – kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR - PIB w Białymstoku

Podczas spotkania omówione zostały wyniki plonowania poszczególnych gatunków zbóż ozimych, przedstawiono charakterystykę nowozarejestrowanych odmian oraz ustalono Dobór odmian na rok 2019 do doświadczeń prowadzonych w systemie PDO.