Cykl innowacyjnych warsztatów praktycznych dla uczniów i kadr szkół rolniczych w zakresie doboru odmian.

Wykorzystanie dronów w rolnictwie było tematem cyklu szkoleń dla uczniów szkół rolniczych z województwa podlaskiego. Szkolenia te były finansowane ze środków budżetu województwa oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. To wspólna inicjatywa Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP, który dzięki współpracy ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie przygotował szkolenia. Celem warsztatów było zapoznać młodzież, potencjalnie przyszłych rolników, z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w branży, stąd też głównym tematem wykładów i zajęć w terenie był dron.

Pierwsze spotkanie odbyło się 23 maja br. Tego dnia w Stacji gościliśmy uczniów wraz z kadrą nauczycielską z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Janowa oraz Sejn. Warsztaty rozpoczął Dyrektor SDOO w Krzyżewie dr inż. Bronisław Puczel przybliżając temat Porejestrowego Doświadczalnictwo Odmianowego oraz Inicjatywę białkową COBORU na terenie woj. podlaskiego. Podczas prezentacji młodzież zapoznała się z działalnością Stacji, a także w praktyce przekonała się, jak doświadczenia SDOO można wykorzystać w przyszłości w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych. Pracownicy Stacji zaprezentowali także sprzęt wykorzystywany do zakładania i zbioru poletek doświadczalnych, przekazali informacje na temat prowadzonych badań, udzielili wyczerpujących odpowiedzi w trakcie prezentacji i warsztatów na temat doświadczalnictwa i bioróżnorodności.

Kulminacyjną częścią spotkania było szkolenie na temat dronów wykorzystywanych do rolnictwa precyzyjnego. W terenie instruktor zapoznał uczestników z ich możliwościami oraz udzielił instruktażu obsługi.

Kolejne warsztaty odbyły się 3 czerwca dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce i 5 czerwca dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach. Dzień później uczestnikami spotkania była młodzież z Wysokiego Mazowieckiego. Cykl warsztatów zakończono z udziałem uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

Warsztaty cieszyły się wielkim zainteresowaniem, zarówno działalnością SDOO, jak też i wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego w rolnictwie, którego mieli okazję sami obsługiwać w polu.