Posiedzenie Podlaskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Dnia 5 lutego 2019 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie odbyło się zimowe posiedzenie Podlaskiego Zespołu ds. PDO. Było to ostatnie posiedzenie bieżącej kadencji Podlaskiego Zespołu ds. PDO.

Głównym celem spotkania było omówienie plonowania poszczególnych gatunków zbóż ozimych i jarych, roślin bobowatych i kukurydzy, na podstawie których ustalono Dobory odmian do doświadczeń prowadzonych w systemie PDO oraz Listę Odmian Zalecanych do uprawy w województwie podlaskim na rok 2019.

W związku z zakończeniem czteroletniej kadencji Podlaskiego Zespołu ds. PDO, członkom wręczono podziękowania za dotychczasową współpracę.