Szkolenie w zakresie doboru odmian i agrotechniki uprawy roślin bobowatych grubonasiennych w ramach „Inicjatywy białkowej COBORU”

W dniu 15 grudnia br. w Auli Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży odbyła się konferencja „ Dobór odmian i agrotechniki uprawy roślin bobowatych grubonasiennych i soi w ramach Inicjatywy Białkowa COBORU.”

Organizatorami szkolenia była SDOO w Krzyżewie i WSA w Łomży.

Na wstępie Dyrektor SDOO w Krzyżewie dr inż. Bronisław F. Puczel przedstawił założenia i sposób realizacji programu „Inicjatywa Białkowa COBORU”, po czym omówił wyniki plonowania roślin bobowatych i soi z doświadczeń w woj. podlaskim. W kolejnym wystąpieniu prof. dr hab. Jan Miciński przybliżył rolę roślin bobowatych w żywieniu zwierząt. Natomiast przedstawiciel POR ARiMR omówił zastosowanie nowego Portalu IRZ plus.

Porad z zakresu agrotechniki upraw roślin grubonasiennych i soi udzielali specjaliści z działu doświadczalnego SDOO w Krzyżewie.

Uczestnicy konferencji wykazali duże zainteresowanie uprawą roślin bobowatych i soi. W głównej mierze pytali o opłacalność uprawy i zbyt wyprodukowanego towaru. Pytano także o Listę Odmian Zalecanych dla omawianych gatunków roślin. Wzrost rolnictwa ekologicznego w woj. podlaskim wpłynął także na większe zainteresowanie gatunkami do upraw ekologicznych, w tym łubinu wąskolistnego i żółtego.