Dzień Kukurydzy i Soi

6 września 2018 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie odbyły się warsztaty polowe poświęcone już po raz dziesiąty uprawie kukurydzy i po raz drugi uprawie soi.

Na zaproszenie Dyrektora Stacji Pana Bronisława Puczela przybyło wiele osobistości z władz samorządowych oraz instytucji związanych z rolnictwem: Pan Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego wraz z przedstawicielami Departamentu Rolnictwa, Pan Józef Zajkowski- Wójt Gminy Sokoły, Pani Krystyna Snarska z Instytutu Ochrony Roślin, Pan Andrzej Zaman- Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przedstawiciele z PODR w Szepietowie, delegci Zespołu ds. PDO w woj. podlaskim oraz delegaci Podlaskiej Izby Rolniczej.

Wykład z zakresu zagadnień dotyczących uprawy kukurydzy wygłosił dr inż. Roman Warzecha z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Po części merytorycznej uczestnicy udali się na pola doświadczalne, gdzie mogli zapoznać się z kolekcją odmian soi i kukurydzy, które omawiane były przez przedstawicieli firm hodowlanych i nasiennych: Limagrain, Euralis, Syngenta, Saatbau Polska, Agroseed, KWS, Agro Youmis, Farmsaat oraz Saaten Union. Ponadto podczas spotkania szereg firm zaprezentowało swoją ofertę nawozową oraz środków ochrony roślin, m.in. Trans-Rol Grażyna i Andrzej Remisiewicz, ADOB oraz Ursus- prezentując siewnik do siewu bezpośredniego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TV Białystok oraz czasopismo rolnicze - Podlaskie Agro.

Serdecznie dziękujemy za liczne przybycie rolnikom i uczniom oraz nauczycielom szkół rolniczych, którym to szczególnie dedykowana była impreza: ZSR w Krzyżewie, ZS CKR w Rudce oraz ZS CKR w Janowie. Dziękujemy także przybyłym wykładowcom Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży dr inż. Piotrowi Ponichterze i mgr inż. Henrykowi Porwisiakowi.