Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie

W dniach 21 – 22 kwietnia 2018 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyły się Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie, podczas których Dyrektor i pracownicy Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie i ZDOO w Łyskach zostali uhonorowani za wieloletni wkład w rozwój podlaskiego rolnictwa.

W dniu uroczystego otwarcia Dyrektor PODR w Szepietowie Pan Adam Niebrzydowski podziękował za owocną współpracę i wręczył Dyrektorowi Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie Panu Bronisławowi F. Puczelowi statuetkę ,,Vigor”.

W drugim dniu targów pracownicy ZDOO w Łyskach: Kierownik - Pani Lucyna Kalenik oraz specjalistka ds. doświadczalnictwa odmianowego -Pani Ewa Sokołowska, a także Pan Franciszek Gryszkiewiecz- specjalista z SDOO w Krzyżewie otrzymali odznaki honorowe ,,Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznaczenia wręczyła Pani Mirosława Jaroszewicz - Łojewska Dyrektor Generalny MRiRW.