Wyróżniony Inżynier 2017

W dniu 28 lutego 2018 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się uroczysta gala XXIV edycji plebiscytu czytelników ,,Przeglądu Technicznego”. Podczas gali Dyrektor COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie Pan Bronisław F. Puczel został uhonorowany tytułem Wyróżnionego Inżyniera 2017 w kategorii ,,Ekologia” i odebrał okolicznościowy grawerton.

W uroczystości uczestniczyli naukowcy inżynierowie reprezentujący różne dziedziny nauki, przedstawiciele centralnych urzędów, rektorzy i dziekani uczelni technicznych. Na uroczystą galę przybył Pan prof. dr hab. inż. Edward Gacek, ubiegłoroczny ,,Złoty Inżynier 2016”, który złożył gratulacje dla Dyrektora SDOO w Krzyżewie z tytułu zdobycia wyróżnienia. Swoje wyróżnienie Dyrektor odbierał w obecności najbliższej rodziny, Inspektora Oceny Odmian oraz pracowników działu doświadczalnego w Krzyżewie.