Wojewódzkie posiedzenie Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 26 stycznia 2018 r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie odbyło się zimowe Wojewódzkie Posiedzenie Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Spotkaniu przewodniczył mgr inż. Bronisław Puczel Dyrektor SDOO w Krzyżewie, który na wstępie przedstawił sprawozdanie z Krajowego Posiedzenia Zespołu ds. PDO. Następnie omówiono plonowanie poszczególnych gatunków zbóż ozimych i jarych, roślin bobowatych i kukurydzy, na podstawie których ustalono Dobory odmian do doświadczeń prowadzonych w systemie PDO oraz Listę Odmian Zalecanych do uprawy na rok 2018.