Kontrola Systemowa Letnia

W dniach 19- 21 lipca 2017 r. w ZDOO w Marianowie, SDOO w Krzyżewie oraz ZDOO w Łyskach odbyła się Kontrola Systemowa Letnia . W skład Komisji lustrującej doświadczenia wchodzili pracownicy COBORU oraz poszczególnych zakładów i stacji doświadczalnych. COBORU reprezentowali Pani Justyna Lubecka- Ziembinska oraz IOO Pan Michał Dybowski.

Komisja oceniała stan doświadczeń, poprawność merytoryczną oraz dokumentację poszczególnych doświadczeń.