Pilotażowe spotaknie z rolnikami

W dniu 18 lipca 2017 Urząd Marszałkowski wspólnie ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie zorganizowali pilotażowe spotkanie w celu zaprezentowania rolnikom roślin z Listy Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa podlaskiego.

Na spotkanie licznie przybyli rolnicy z gmin: Grodzisk, Stawiski i Kolno. Swoją obecnością zaszczycili Marszałek Województwa Podlaskiego - Pan Jerzy Leszczyński oraz Członek Zarządu Województwa Podlaskiego- Pan Stefan Krajewski.

Dyrektor SDOO Pan Bronisław Puczel podczas swojego wystąpienia przedstawił działalność Stacji oraz zapoznał rolników z zagadnieniem PorejestrowegoDoświadczalnictwa Odmianowego na terenie województwa. Po wystąpieniu wszyscy zostali zaproszeni na pola doświadczalne, które mimo znacznego uszkodzenia gradowego cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Na zakończenie spotkania Marszałek Województwa podziękował Dyrekcji i pracownikom SDOO w Krzyżewie za przygotowanie i przyjęcie rolników oraz poparł ideę organizowania tego typy spotkań.