Spotaknie w sprawie rolnictwa elokogicznego

6 lipca 2017 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie odbyło się spotkanie robocze poświęcone rozszerzeniu rolnictwa ekologicznego na terenie województwa podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczalnictwa odmianowego.

Zaproszenie Dyrektora stacji przyjęli: Iwona Krzyżanowska - z-ca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Józef Zajkowski - wójt gminy Sokoły, prof. dr hab. Bożena Łozowicka – z-ca dyrektora ds. naukowo-badawczych Instytutu Ochrony Roślin–Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, Andrzej Borusiewicz – prorektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, przedstawiciele producentów pasz – Agrocentrum oraz mleczarni OSM w Piątnicy i SM Mlekowita, a także przedstawiciele COBORU z dyrektorem prof. dr hab. Edwardem S. Gackiem na czele.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Omówiono możliwości rozpoczęcia na terenie województwa podlaskiego działalności organizacyjno-merytorycznej w zakresie szerszego i ukierunkowanego wykorzystania postępu odmianowego w rolnictwie ekologicznym.

Dyrektor COBORU prof. dr hab. Edward S. Gacek przedstawił obecną sytuacje dotyczącą badań odmianowych dla potrzeb rolnictwa ekologicznego w naszym kraju i w innych krajach UE.

Wstępnie za całokształt spraw związanych z testowaniem i promocją odmian dla upraw ekologicznych odpowiedzialna będzie SDOO w Krzyżewie wraz z podległymi ZDOO. Wyznaczono również skład Zespołu złożonego z osób zainteresowanych problematyką rolnictwa ekologicznego w województwie.