Wojewódzkie Posiedzenie Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Dnia 4 lipca br. odbyło się letnie Wojewódzkie Posiedzenie Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Miejscem spotkania była Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie, któremu przewodniczył Pan mgr inż. Bronisław Puczel. Podczas Posiedzenia omówiono wyniki plonowania zbóż ozimych w doświadczeniach PDO na terenie województwa, omówiono również znaczenie odmian na podstawie udziału w kwalifikacji polowej oraz ustalono Dobór odmian zbóż ozimych do doświadczeń PDO i lokalizację doświadczeń na sezon 2017/2018.