Finał AgroLigi 2016

Dnia 20 czerwca br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel wręczył honorowe odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”. Po spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa laureaci oraz zaproszeni goście zostali przyjęci w Ogrodach Prezydenckich przez Prezydenta RP – Pana Andrzeja Dudę. Na zaproszenie firm z branży rolno - spożywczej Trans-Rol i Agrocentrum w uroczystości wziął udział również Dyrektor SDOO w Krzyżewie wraz z pracownikami. Ponadto Grupa Agrocentrum została Krajowym Mistrzem AgroLigi 2016 w kategorii firmy. Wśród odznaczonych honorową odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa” była również Pani Jolanta Puczel – kierownik Działu Badawczo-Doświadczalnego w SDOO w Krzyżewie, która swoje odznaczenie odebrała 5 lipca podczas „Podlaskiej AgroLigi 2017” w Białymstoku z rąk Pana Wojewody Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego.