„Poświęcenie pól”

Powszechnym zwyczajem, praktykowanym od wieków w naszej parafii, jest obrzęd błogosławieństwa pól. Zwykle sprawuje się go w okresie najbujniejszego wzrostu roślin, zbóż. Tradycyjnie jest to maj.

Błogosławieństwo pól ma charakter błagalny. Prosi się w nim Boga, by miał w opiece ziemię ojczystą i pracujących na roli, aby użyczył nam obfitych zbiorów i nauczył szacunku dla chleba oraz jego podziału w duchu sprawiedliwości i miłości.

W Krzyżewie poświęcenie pól miało miejsce 17 maja br. Msza św. odbyła się w świetlicy SDOO w Krzyżewie. Mszę św. sprawował ksiądz Arkadiusz Ryłka wikary parafii Sokoły. Pamiętając, że nasze życie, ziemia i plony są darem Boga, modliliśmy się o Jego błogosławieństwo dla pracujących na roli, o pomyślne i obfite plony. Ziemia przyniesiona przez mieszkańców Krzyżewa została poświęcona i rozsypana na pola.