Konferencja na temat uprawy rzepaku

W dniu 13.02.2017 r. Dyrektor wraz z pracownikami SDOO w Krzyżewie uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Białymstoku.

Wiodącym tematem konferencji była ,,Agrotechnika w uprawie rzepaku z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin”. Spotkanie umożliwiło rolnikom zapoznanie się z Listą Odmian Zalecanych dla rzepaku ozimego do uprawy na terenie woj. podlaskiego oraz z ogólnymi zasadami prowadzenia doświadczeń w ramach PDO.

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład Dyrektora SDOO w Krzyżewie Pana Bronisława Puczela, który przedstawił ,,Rekomendację odmian rzepaku ozimego z elementami agrotechniki do uprawy na terenie woj. podlaskiego”. Na konferencji poruszane były również zagadnienia związane z nawożeniem oraz chemiczną ochroną rzepaku.