SPOTKANIE DLA PARTNERÓW KSOW

30 stycznia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się spotkanie, którego celem było przybliżenie zmienionych zasad funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w nowej perspektywie finansowej.

Spotkaniu temu przewodniczył członek zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski oraz Marcin Muszyc kierownik Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W spotkaniu tym wzięli udział Bronisław F. Puczel, Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie oraz Jolanta Puczel Kierownik Działu Badawczo-Doświadczalnego SDOO w Krzyżewie.

W trakcie spotkania przekazano uczestnikom informacje o przeprowadzonych zmianach legislacyjnych, których efektem jest wprowadzenie systemu wyboru i realizacji operacji partnerów KSOW w trybie naboru dla partnerów KSOW.